پنج‌شنبه, 04 مرداد 1403 برابر با 25 ژوئیه 2024

لایروبی و علائم ایمنی آبراه


لایروبی...

لایروبی عبارت است از استخراج مصالح از بستر آبراهه ها که معمولا توسط شناورهای مخصوص لایروبی انجام می گیرد .

به طور معمول فعالیت های لایروبی به دو صورت انجام می پذیرد ؛

  • لایروبی احداث که برای بار اول انجام می پذیرد .
  • لایروبی نگهداری که به منظور نگهداری محدوده مورد نظر می بایست انجام گردد.

 

 

 

اهداف لایروبی

فعالیت های لایروبی اهدافی مختلفی را در پی دارد که مهمترین آنها  شامل عمیق کردن آبراهه ها و یا حوضچه بنادر بمنظور تردد ایمن کشتی ها می باشد،

 

 

 علایم کمک ناوبری

علایم کمک ناوبری به معنای دستگاه یا وسایل خارجی کمک کننده به دریانوردان در تعیین و محاسبه موقعیت و یا مسیر دریانوردی و همچنین جلوگیری از خطرات وبرخورد با موانع دریایی می باشند و شامل فانوس های دریایی ، بیکن ها ، قایق های نورانی ، بویه ها ، ریکن ها و...  می شوند.

 

 

شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس از سال 1400 بمدت 5 سال در قالب قرارداد تامین ایمنی آبراه که شامل لایروبی و نگهداری علایم کمک ناوبری در حوزه جنوب غرب کشور و در گستره سواحل استانهای بوشهر و خوزستان و جزایر مربوطه بطول حدود 650 کیلومتر ، عهده دار انجام این مسئولیت خطیر می باشد.