شرکت هدایت کشتی خلیج فارس ، در سال 1387 تاسیس و فعالیت خود را در بخش خدمات راهنمایی ، یدک کشی ، طنابگیری ، امداد و نجات و تعمیر و نگهداری در راستای انجام عملیات هدایت و راهبری کشتی های تجاری در بنادر کشور را از نیمه دوم سال 1391 آغاز نمود. این مجموعه با بهره مندی از  فناوری مدرن ضمن رعایت قوانین وضع شده توسط نهادهای مرتبط ، خدمات شایسته ای را در بنادر ارائه نموده است. شایان ذکر است مجموعه با رعایت استاندارد های موجود موارد و محورهای ذیل را سرلوحه خود می داند:

1- ارتقاء سطح رضایت مشتریان با اعتقاد به اصل پاسخگویی و مشتری مداری 

2- بهره گیری از نیروی انسانی متعهد و متخصص و ارتقاء سطح دانش تخصصی و مهارت آنها 

3- بهره مندی از فناوری های مدرن جهت ارتقای کمی و کیفی تعمیرات و نگهداری شناورها

4- تخصیص بهینه از منابع در راستای حداکثر سازی مطلوبیت سازمانی و مشتریان

5- به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی در انطباق با تمامی الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با فعالیتها و فرآیندهای شرکت 

6- پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و مخاطرات شغلی