معرفی شرکت

شرکت  خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس، با شماره ثبت 336034 در تاریخ 1387/07/23 تاسیس و فعالیت خود را در بخش های خدمات راهنمایی، یدک کشی، طنابگیری، جستجو و نجات دریایی، و مقابله با آلودگی آب دریا، تأمین شناورهای خدماتی، آب رسانی و سوخت رسانی، امداد و نجات و تعمیر و نگهداری در راستای انجام عملیات هدایت و راهبری کشتی های تجاری در بنادر کشور از نیمه دوم سال 1391 آغاز نمود.

این مجموعه با  اتکا  به دانش و تجربه نیروی انسانی متعهد و متخصص  و گنجینه علمی و عملی مدیران و راهنمایان خود و همچنین بهره مندی از  فناوری مدرن ضمن رعایت قوانین وضع شده توسط نهادهای مرتبط،  تلاش نموده خدمات شایسته ای را در بنادر کشور و به جامعه دریانوردی ارائه نماید.

این شرکت دارای شعب مختلف در بنادر کشور از جمله بندر امام خمینی(ره)، بندر شهید رجایی، بندر بوشهر، بندر عسلویه، بندر خرمشهر، بندر چابهار، بندر امیرآباد، بندر انزلی و بندر نوشهر به ارائه خدمات اقدام می نماید.

Chabahar port has great importance due to its strategic location, which is the closest accessibility to free waters for the countries surrounded in dry area of Central Asian including Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan and there is lot of construction and investment in this port. This port is one of the most important crossroads of international trade North-South corridor.

Chabahar Port which is in the northern part of Oman Sea can play a special role due to its strategic location for trans-shipment and transit of goods of ports of Persian Gulf, in Afghanistan and Central Asia.

The strategic position of this port and its being located on east development axis of country has led Ports and Maritime Organization to formulate and implement the comprehensive plan for its development as a medium-term plan.

This port has the ability to provide services on a variety of goods, including general, container, bulk, petroleum products, general merchandise, water supply to vessels and maintenance and processing of goods.

Currently, Persian Gulf Maritime Services Company with 3 navigators and 1 navigator boat provides steering in Sistan and Baluchestan province.

Address of branch: Office building of Marine Port Brokers (former Quarantine), Chabahar, General Office of Ports and Maritime of Sistan and Baluchestan, End of Shahid Rigi Street, Chabahar. Tel: +98(54)35321930, Fax: +98(54)35321932