معرفی شرکت

شرکت  خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس، با شماره ثبت 336034 در تاریخ 1387/07/23 تاسیس و فعالیت خود را در بخش های خدمات راهنمایی، یدک کشی، طنابگیری، جستجو و نجات دریایی، و مقابله با آلودگی آب دریا، تأمین شناورهای خدماتی، آب رسانی و سوخت رسانی، امداد و نجات و تعمیر و نگهداری در راستای انجام عملیات هدایت و راهبری کشتی های تجاری در بنادر کشور از نیمه دوم سال 1391 آغاز نمود.

این مجموعه با  اتکا  به دانش و تجربه نیروی انسانی متعهد و متخصص  و گنجینه علمی و عملی مدیران و راهنمایان خود و همچنین بهره مندی از  فناوری مدرن ضمن رعایت قوانین وضع شده توسط نهادهای مرتبط،  تلاش نموده خدمات شایسته ای را در بنادر کشور و به جامعه دریانوردی ارائه نماید.

این شرکت دارای شعب مختلف در بنادر کشور از جمله بندر امام خمینی(ره)، بندر شهید رجایی، بندر بوشهر، بندر عسلویه، بندر خرمشهر، بندر چابهار، بندر امیرآباد، بندر انزلی و بندر نوشهر به ارائه خدمات اقدام می نماید.

The history of company

Persian Gulf Pilot Maritime Services Company was established in 2008 under registration number 336034 and began its activity in the field of maritime services in all Iranian major ports .

Utilizing modern technology while respecting the regulations laid down by relevant national and international institutes and organizations, this complex has provided appropriate services to ports. It is worth noting that while meeting existing standards; this complex considers the following items in its agenda:

 1. Promotion of customer satisfaction while believing in customer orientation and responding principles
 2. Utilization of committed and expert human force and promotion of expert knowledge level and their skills
 3. Utilization of modern technologies for qualitative and quantitative elevation of repair and maintenance of floats
 4. Optimum allocation of resources in maximizing organizational desirability and customer
 5. Minimization of undesired effects of safety, health and environment in conformity with all regal obligations and those related to activities and processes of company
 6. Prevention of environmental pollutions and occupational risks

Statement of mission

 • Making facilities and providing modern floats for providing proper marine services
 • Providing proper ground for optimum use of all facilities and required investment for marine development and reduction of associated costs
 • Respecting and implementing national and international regulations for provision of proper services to customers and supplying their needs

Quality policy

 • Integrated management system for achievement of above objectives
 • Standards from IMQ : ISO 2008- 9001 & HSE- MS: ISO (45002-14001) – OHSAS 18001
 • Customer-orientation and customer satisfaction
 • Benefiting from expert and experienced human force
 • Benefiting from appropriate equipment and technologies
 • Minimization of safety and environmental risks and dangers

Subject of Activity

 • Pilotage
 • Performing STS and SBM Operation
 • Maintenance(Overhaul services, Docking and undocking of ships in shipbuilding complexes
 • Performing mooring operation
 • Supply vessels for marine services (towing ( Cold move, Rig move,…) )
 • Other services(Anti-pollution, Search and Rescue , …)