شنبه, 07 مهر 1397 14:15

برآورد علمی هزینه تعمیرات با استفاده از رویکرد Multi Dimensional

در مطالعه فوق­ الذکر به مباحثی مانند برآورد سرمایه­ گذاری اولیه، هزینه­ های تعمیراتی، هزینه­ های نیروی انسانی درگیر با تعمیرات، برآورد تعداد خدمه و... اشاره گردیده است.

submit

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 10 مهر 1397 11:44