دوشنبه, 03 بهمن 1401 12:03

برآورد علمی هزینه تعمیرات با استفاده از رویکرد Multi Dimensional

در مطالعه فوق­ الذکر به مباحثی مانند برآورد سرمایه­ گذاری اولیه، هزینه­ های تعمیراتی، هزینه­ های نیروی انسانی درگیر با تعمیرات، برآورد تعداد خدمه و... اشاره گردیده است.

submit

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 03 بهمن 1401 12:03