دوشنبه, 26 شهریور 1397 07:26

مقاله سرویس ترافیک دریایی نوشته آقای محمد آزادی راهنمای بندر خرمشهر

جابه جایی کالا از طریق کشتی و سفرهای تجاری دریایی ارزان ترین و اقتصادی ترین وسیله حمل و نقل در جهان میباشد ، به همین علت تعداد کشتیها، ظرفیت بارگیری آنها در نیم قرن اخیر سیر صعودی سریعی به همراه داشته و در جهت...

submit

آخرین ویرایش در سه شنبه, 03 مهر 1397 13:04