سه شنبه, 06 شهریور 1397 11:41

مقاله بررسی ضرورت استاندارد سازی مکالمات دریایی عملیات راهنمایی نویسنده آقای رسول نیروئی بندر بوشهر

فرمانده کشتی، راهنما و ناخدای یدک کش به دنبال هدف مشترکی هستند و آن هدایت ایمن کشتی به سمت اسکله، پهلودهی، جداسازی و یا لنگراندازی آن می باشد. در رسیدن به این هدف هیچ مسئله ای را نمی توان با اهمیت تر از...

submit

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 18 مهر 1397 12:23