(مدیریت دانش)

                                                                                                   …
در مطالعه فوق­ الذکر به مباحثی مانند برآورد سرمایه­ گذاری اولیه، هزینه­ های تعمیراتی، هزینه­ های نیروی انسانی درگیر با تعمیرات، برآورد تعداد خدمه و... اشاره گردیده است.  
جابه جایی کالا از طریق کشتی و سفرهای تجاری دریایی ارزان ترین و اقتصادی ترین وسیله حمل و نقل در جهان میباشد ، به همین علت تعداد کشتیها، ظرفیت بارگیری آنها در نیم قرن اخیر سیر صعودی سریعی به همراه داشته و در جهت...
اگر به عنوان راهنما بخواهیم یک کشتی را به بهترین شکل ممکن هدایت کنیم باید آن کشتی و ویژگی هایش که بر نحوه ی مانوردهی با آن اثر گذارند به خوبی آشنا باشیم. برای یک راهنما که قرار نیست چند ساعت بیشتر بر روی یک کشتی باشد در...
فرمانده کشتی، راهنما و ناخدای یدک کش به دنبال هدف مشترکی هستند و آن هدایت ایمن کشتی به سمت اسکله، پهلودهی، جداسازی و یا لنگراندازی آن می باشد. در رسیدن به این هدف هیچ مسئله ای را نمی توان با اهمیت تر از...
صفحه1 از2