سه شنبه, 01 دی 780 13:30

گردش کار انتقال سهام شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس

با عنایت به نقل و انتقال سهام از طرف برخی از سهامداران محترم به منظور ایجاد رویه یکسان برای انجام تشریفات قانونی انتقالات بدینوسیله تشریفات ششگانه مربوط به این امر که فروشندگان و خریداران محترم ملزم به رعایت آن می باشند به شرح ذیل اعلام میگردد:

 • استعلام تعداد دقیق سهام فعلی فروشنده در شرکت از امور سهام جهت اطلاع طرفین.
 • تنظیم قرارداد فروش سهام که می بایست دربر گیرنده موارد ذیل باشد
  •  مشخصات کامل خریدار و فروشنده(ارایه نسخه برابر اصل شناسنامه و کارت ملی طرفین)
  •  آدرس و کد پستی طرفین
  •  تعداد سهام انتقالی
  •  بهای معاملاتی
  •  تعیین تکلیف در خصوص سود متعلقه به سهام و شروط ضمن عقد
 • تنظیم وکالتنامه رسمی با اختیارات تام در خصوص انتقال سهام از سوی فروشنده به خریدارکه اختیارات ذیل از سوی فروشنده به خریدار داده شود:

 کلیه اختیارات اداری و قانونی در خصوص انتقال کلیه سهام موکل(فروشنده) و اداره سهام موکل در شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی از جمله اخذ سود سهام و اخذ اصل اوراق سهام و امضای دفتر نقل و انتقال سهام تا زمان اجرایی شدن انتقال در مرجع ثبت شرکتها.

 اختیار انتقال سهام موکل(فروشنده) به خریدار -انتقال سهام به هر شخص حقیقی و یا حقوقی ولو خود وکیل.(انتقال از طریق تفویض وکالت امکان پذیر نمی باشد.)

 مراجعه به اداره ثبت شرکتها و مالکیت معنوی و پیگیری صورتجلسات انتقال سهام.

 مراجعه به سازمان امور مالیاتی و ممیز مالیاتی شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس و ارائه اظهار نامه مالیات نقل و انتقال و اخذ مفاصا حساب مربوطه.

 • با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر حضور فروشنده و یا وکیل قانونی دارای وکالتنامه مندرج در بند 3 به عنوان مؤدی مالیاتی جهت پیگیری موارد مالیاتی از جمله پرداخت مالیات نقل و انتقال و اخذ مفاصاحساب مالیاتی و همچنین حضور فروشنده و خریدار یا دارنده وکالتنامه مندرج در بند 3 در محل دفتر مرکزی جهت امضای دفتر سهام الزامی می باشد..
 • پرداخت مبلغ مالیات نقل و انتقال سهام توسط فروشنده و ارائه فیش واریز به ممیز مالیاتی شرکت و اخذ مفاصا حساب مالیات نقل و انتقال و تحویل آن به امور سهام شرکت.
 • با توجه به پراکندگی سهامداران محترم در بنادر و شهر های مختلف و از آنجا که انجام امور مالیاتی می بایست در حوزه تهران صورت گیرد بنا براین طرفین می بایست در این خصوص با امور سهام شرکت هماهنگی های لازم را صورت دهند.
 • بدیهی است که شرکت، در قبال انتقالات خارج از گردش کار بالا هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                هیات مدیره

                                                                                                                                                                           شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس

آخرین ویرایش در یکشنبه, 20 فروردين 1402 05:31