واریز مرحله دوم سود سهام سال 1396 به سهامداران

 

 به گزارش روابط عمومی شرکت، دکتر حمیدرضا دهقانی؛ عضو محترم هیأت مدیره شرکت، ضمن اعلام واریز مرحله دوم سهام سال 1396 به حساب 775 نفر از سهامداران تأکید نمودند که سایر سهامدارانی که تا کنون سود سهام خود را دریافت ننموده اند در اولین فرصت نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند.

شایان ذکر است تا کنون نزدیک به 2375 نفر از سهامداران سود پرداخت گردیده است.

saham

 

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 16 مهر 1397 12:44