اخبار

برج کنترل ترافیک دریایی به عنوان یکی از مرتفع ترین سازه های دریایی و بندری کشور همراه با مرکز جستجو و نجات دریایی در بندر چابهار ساخته شده و در آینده نزدیک با نصب تجهیزات نرم افزاری آن امکان ارائه خدمات دریایی و پوشش جستجو نجات در شمال اقیانوس هند…
فراخوان_جذب_كارآموز_راهنمايي.pdf
صفحه13 از13