اخبار

منطقه راس المطاف در فاصله ۳۰ مایلی بندر دیر و یکی از مناطق خطرآفرین دریایی برای شناورها بخصوص شناورهای سنتی است. از دیرباز، یک فروند قایق نورانی و ۴ فروند بویه در آن منطقه مستقر بوده که اخیرا قایق نورانی و بویه های مذکور توسط تیم عملیات کارگاه علائم کمک…
به گزارش روابط عمومی شرکت هدایت کشتی روز سه شنبه مورخ 1401/02/061 جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره به همراه مدیران و‌معاونین شرکت در خصوص بررسی و تبادل نظر درباره اقدامات شرکت در سال 1401 برگزار گردید.        
حضور مدیرعامل در جمع همکاران محترم بندر انزلی و بازدید از کلیه شناورهای عملیاتی
در تاریخ 15/1/1401 با حضور مدیرعامل شرکت و معاونین و مدیران شکت جلسه هیأت مدیره تشکیل و طی آن جناب آقای قادری به عنوان رئیس هیأت مدیره معرفی گردیدند . در ابتدای جلسه جناب آقای کاپیتان نیکنام ضمن عرض خیر مقدم به جناب آقای قادری نسبت به معارفه ایشان اقدام…
به گزارش روابط عمومی شرکت با صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت جناب آقای عبالرسول بریدانی به عنوان معاون جدید معاونت مالی و منابع انسانی معرفی گردید.