اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت جناب آقای دکتر حمید رضا دهقانی عضو هیات مدیره و معاون مالی و منابع انسانی در مصاحبه ای  اعلام کردند  در اجرای مصوبه  مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/18 این شرکت، از ابتدای مرداد ماه سال جاری به ازاء هرسهم یکهزار ریال تحت عنوان سود…
به گزارش روابط عمومی شرکت، به نقل از معاونت محترم مالی و منابع انسانی سود مرحله سوم سهام عملکرد سال 1396 سهامدارانی که نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه سهام شرکت اقدام نموده بودند در تاریخ 97/8/15 پرداخت گردید. ضمناً از کلیه سهامداران محترمی که تا کنون نسبت به تکمیل اطلاعات خود…
به گزارش روابط عمومی شرکت، با توجه به قرارداد منعقد شده بین شرکت هدایت کشتی خلیج فارس و شرکت بوت سرویس مبنی بر خرید و تحویل چهار دستگاه شناور راهنمابر، هیاتی متشکل از مدیران سازمان بنادر و دریانوردی آقایان مهندس الهیاری عضو محترم هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه…
پنجمین سمینار تخصصی راهنمایان با حضور آقای پسنده مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و کاپیتان مرادی مدیر عامل شرکت و بسیاری از مدیران و راهنمایان در روزهای 24 و 25 مهر ماه در بندر نوشهر برگزار گردید و در این سمینار مقاله های مختلفی در خصوص منابع…
به گزارش روابط عمومی شرکت، جلسه شورای مدیران با حضور مدیریت محترم عامل، معاونین و مدیران ستادی و مرکزی و شعب 26 مهرماه در بندر نوشهر برگزار گردید در این جلسه ضمن بررسی مسائل و سیاستها و مشکلات شرکت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.