اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت، به نقل از معاونت محترم مالی و منابع انسانی سود مرحله سوم سهام عملکرد سال 1396 سهامدارانی که نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه سهام شرکت اقدام نموده بودند در تاریخ 97/8/15 پرداخت گردید. ضمناً از کلیه سهامداران محترمی که تا کنون نسبت به تکمیل اطلاعات خود…
به گزارش روابط عمومی شرکت، با توجه به قرارداد منعقد شده بین شرکت هدایت کشتی خلیج فارس و شرکت بوت سرویس مبنی بر خرید و تحویل چهار دستگاه شناور راهنمابر، هیاتی متشکل از مدیران سازمان بنادر و دریانوردی آقایان مهندس الهیاری عضو محترم هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه…
پنجمین سمینار تخصصی راهنمایان با حضور آقای پسنده مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و کاپیتان مرادی مدیر عامل شرکت و بسیاری از مدیران و راهنمایان در روزهای 24 و 25 مهر ماه در بندر نوشهر برگزار گردید و در این سمینار مقاله های مختلفی در خصوص منابع…
به گزارش روابط عمومی شرکت، جلسه شورای مدیران با حضور مدیریت محترم عامل، معاونین و مدیران ستادی و مرکزی و شعب 26 مهرماه در بندر نوشهر برگزار گردید در این جلسه ضمن بررسی مسائل و سیاستها و مشکلات شرکت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت، دکتر حمیدرضا دهقانی؛عضو محترم هیأت مدیره شرکت، ضمن اعلام واریز مرحله دوم سهام سال 1396 به حساب 775 نفر از سهامداران تأکید نمودند که سایر سهامدارانی که تا کنون سود سهام خود را دریافت ننموده اند در اولین فرصت نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند. شایان ذکر است…