اخبار

پنجمین سمینار تخصصی راهنمایان با حضور آقای پسنده مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و کاپیتان مرادی مدیر عامل شرکت و بسیاری از مدیران و راهنمایان در روزهای 24 و 25 مهر ماه در بندر نوشهر برگزار گردید و در این سمینار مقاله های مختلفی در خصوص منابع…
به گزارش روابط عمومی شرکت، جلسه شورای مدیران با حضور مدیریت محترم عامل، معاونین و مدیران ستادی و مرکزی و شعب 26 مهرماه در بندر نوشهر برگزار گردید در این جلسه ضمن بررسی مسائل و سیاستها و مشکلات شرکت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت، دکتر حمیدرضا دهقانی؛عضو محترم هیأت مدیره شرکت، ضمن اعلام واریز مرحله دوم سهام سال 1396 به حساب 775 نفر از سهامداران تأکید نمودند که سایر سهامدارانی که تا کنون سود سهام خود را دریافت ننموده اند در اولین فرصت نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند. شایان ذکر است…
به گزارش روابط عمومی شرکت ، آقای کاپیتان گر گی پور مدیر امور راهنمایان شرکت هدایت کشتی خلیج فارس طی مصاحبه ای اعلام نمودند که سمینار تخصصی راهنمایان با هدف تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات و همچنین طرح پیشنهادات شامل مسائل علمی و عملی راهنمایی کشتی ها مورد…