اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت با صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت جناب آقای عبالرسول بریدانی به عنوان معاون جدید معاونت مالی و منابع انسانی معرفی گردید.
با توجه به ابعاد وسیع پیامد های وقوع سوانح طبیعی و حوادث های مختلف در بنادر کشور و به منظور حصول اطمینان از کار آمدی دستورالعمل های تهیه شده و شناخت نقاط ضغف و قوت شعب در این زمینه مانور پدافند غیرعامل شیمیایی در مجتمع بندر امام خمینی (ره) در…
به گزارش روابط عمومی شرکت با صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت جناب آقای علیرضا گلپایگانی به عنوان سرپرست جدید معاونت تدارکات و بازرگانی معرفی گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت هدایت کشتی خلیج فارس در روز شنبه پنجم  تیر ماه 1400 با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان ایشان جهت رسیدگی به حسابهای مربوط به سال مالی منتهی به اسفند ماه 1399 برگزار شد و پس از بحث و…
سهامداران محترم شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس با احترام به استحضار می رساند که مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/04/05 در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار خواهد بود. با توجه به شیوع بیماری کرونا و همچنین دستورالعمل ستاد کرونا که شرایط…