یکشنبه, 18 دی 1401 12:16

برگزاری ششمین سمینار تخصصی راهنمایی

برگزاری ششمین سمینار تخصصی راهنمایی شرکت در تاریخ 13 و 14 دیماه در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش با حضور جناب آقای کاپیتان فراهانی مدیرکل محترم امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ، معاونین محترم و روسای محترم اداره کل بنادر و همچنین هیات مدیره محترم شرکت و راهنمایان کلیه ی شعب برگزار گردید.

در این سمینار که با موضوع pilotage  و افزایش سطح ایمنی و آموزش راهنمایان محترم شرکت بود مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای دکتر صاحبی درخصوص اهمیت عملیات راهنمایی و لزوم استفاده از ظرفیت های موجود در این بخش جهت پیشبرد اهداف شرکت تاکید نمودند.

23