چهارشنبه, 09 آذر 1401 09:45

راهبری ، نگهداری ، و تعمیرات تجهیزات مقابله با آلودگی آب دریا در سواحل مکران

شرکت هدایت کشتی خلیج فارس قرارداد راهبری تجهیزات مقابله با آلودگی آب دریا در استان سیستان بلوچستان و آب های سواحل مکران را ، با برنده شدن در مناقصه مذکور آغاز نمود.

براساس طرح ملی آمادگی ، مقابله با آلودگی نفتی ، استان های ساحلی کشور موظف هستند نسبت به تهیه طرح استانی اقدام نموده و تجهیزات مورد نیاز توسط مرجع دریایی کشور ، سازمان بنادر و دریانوردی و با سازماندهی تیم های مقابله با آلودگی مدیریت حفاظت از محیط زیست دریایی را انجام دهد.

شرکت هدایت کشتی خلیج فارس به عنوان مجری و پیمانکار طرح استانی موظف است براساس مفاد قرارداد نسبت به سازماندهی نیروهای انسانی ، تجهیزات مقابله با آلودگی در سواحل و دریا را آماده نگه دارد تا در صورت هرگونه آلودگی نفتی از شناورها نسبت به مقابله و حفاظت از محیط زیست دریایی اقدام نماید.

IMG 20221129 WA0000

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 09 آذر 1401 09:45