شنبه, 19 شهریور 1401 13:06

تودیع آقای نوچیان و معارفه ی آقای شیرازی مورخ 1401/6/19

جلسه ی تودیع آقای نوچیان و معارفه ی آقای شیرازی به عنوان مدیریت امور مالی 

 

todimo3todimo3todimo3

آخرین ویرایش در شنبه, 19 شهریور 1401 13:06