دوشنبه, 07 شهریور 1401 08:28

مراسم افتتاح پروژه لایروبی بندر ریگ در بوشهر مورخ 1401/6/6

مراسم افتتاح پروژه لایروبی بندر ریگ در بوشهر مورخ 1401/6/6 با حضور مدیر عامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی جناب آقای دکتر صفائی و

معاونت امور دریایی سازمان بنادر جناب آقای مجید علی نازی و هیات مدیره محترم شرکت جناب آقای دکتر صاحبی و مهندس رضائی . 

 

layrub 4layrub 4layrub 4layrub 4

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 07 شهریور 1401 08:28