دوشنبه, 30 خرداد 1401 12:13

حضور شرکت هدایت کشتی خلیج فارس در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دریانوردی و صنایع دریایی

شرکت هدایت کشتی خلیج فارس در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دریانوردی و صنایع دریایی که از تاریخ 23 لغایت 26 خرداد ماه 1401 در جزیره کیش برگزار گردید شرکت نموده، در این نمایشگاه تعدادی از شرکت های مطرح در حوزه دریایی کشور حاضر بوده و شرکت هدایت کشتی نیز نسبت به ازائه خدمات خود جهت ارائه به عموم حاضرین اقدام نمود.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 30 خرداد 1401 12:12