سه شنبه, 06 ارديبهشت 1401 06:32

حضور مدیرعامل در جمع همکاران محترم بندر انزلی و بازدید از کلیه شناورهای عملیاتی

حضور مدیرعامل در جمع همکاران محترم بندر انزلی و بازدید از کلیه شناورهای عملیاتی

1

آخرین ویرایش در سه شنبه, 06 ارديبهشت 1401 06:32