شنبه, 18 دی 1400 11:34

برگزاری مانور پدافند غیر عامل شیمیایی در بندر امام خمینی (ره)

با توجه به ابعاد وسیع پیامد های وقوع سوانح طبیعی و حوادث های مختلف در بنادر کشور و به منظور حصول اطمینان از کار آمدی دستورالعمل های تهیه شده و شناخت نقاط ضغف و قوت شعب در این زمینه مانور پدافند غیرعامل شیمیایی در مجتمع بندر امام خمینی (ره) در اول  دی ماه 1400 با موفقیت برگزار گردید.

 

 

آخرین ویرایش در شنبه, 18 دی 1400 11:34