چهارشنبه, 16 تیر 1400 05:39

معرفی سرپرست جدید معاونت تدارکات و بازرگانی

به گزارش روابط عمومی شرکت با صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت جناب آقای علیرضا گلپایگانی به عنوان سرپرست جدید معاونت تدارکات و بازرگانی معرفی گردید.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 16 تیر 1400 05:39