چهارشنبه, 16 تیر 1400 05:14

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/4/5

به گزارش روابط عمومی شرکت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت هدایت کشتی خلیج فارس در روز شنبه پنجم  تیر ماه 1400 با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان ایشان جهت رسیدگی به حسابهای مربوط به سال مالی منتهی به اسفند ماه 1399 برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

  • صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زيان عملکرد سال مالي منتهي‌ به 30/12/1400 مورد تصويب قرار گرفت.
  • موسسه حسابرسی شاهدان (حسابرسان رسمی) به عنوان بازرس اصلی حسابرس و آقای کمیل قنبری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
  • روزنامه کثیر الانتشار ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.
  • مقرر شد تا به ازاء هر سهم(بر اساس افزایش سرمایه مورخ 22/03/1400) مبلغ 797 ریال پرداخت گردد.
  • برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام از همین طریق حضور شما سهامداران متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 16 تیر 1400 05:14