دوشنبه, 20 ارديبهشت 1400 09:10

برنده شدن شرکت هدایت کشتی خلیج فارس در مزایده اجاره شناورها به منظور تامین ایمنی آبراه ها، لایروبی و علائم ناوبری

به گزارش معاون عملیات  محترم شرکت جناب آقای داریوش شهرزاد حسینی شرکت هدایت کشتی خلیج فارس موفق شد در بین شرکت کنندگان مزایده اجاره شناورها به منظور تامین ایمنی آبراه ها، لایروبی و علائم ناوبری به عنوان شرکت اول انتخاب گردد.

شایان ذکر است که این پروژه طی 5 سال ادامه خواهد داشت.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 20 ارديبهشت 1400 09:10