یکشنبه, 29 تیر 1399 04:12

برگزاری مجمع عمومی شرکت هدایت کشتی خلیج فارس منتهی به سال مالی 1398/12/29

به گزارش روابط عمومی شرکت در تاریخ 99/4/28 مجمع عمومی شرکت هدایت کشتی خلیج فارس برگزار گردید، در این مجمع که به ریاست آقای دکتر عزیزآبادی برگزار شد اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طول سال مالی مورد گزارش و دستاوردهای حاصله به سمع و نظر سهامداران در مجمع رسید.

در ادامه کاپیتان نیکنام با ارائه گزارشی اقدامات مهم انجام گرفته در طول سال مالی این شرکت؛ که سیر صعودی را به همراه داشته  و برنامه های شرکت و چالش های  فرارو را به استحضار مجمع رساند

استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی اساسی سال منتهی به 98/12/29 از دیگر دستورات این مجمع بود

در انتها تصمیم سود حاصل به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 29 تیر 1399 04:12