دوشنبه, 26 خرداد 1399 12:00

مراسم انتصاب و تجلیل

به گزارش روابط عمومی شرکت در روز یکشنبه 99/3/25 در طی مراسمی آقای دکتر موسی سوری به عنوان معاون توسعه و برنامه ریزی منصوب گردید

در این مراسم معارفه جناب آقای کاپیتان نیکنام مدیریت محترم عامل شرکت ضمن بر شمردن اهمیت جایگاه این معاونت برای ایشان آرزوی موفقیت نمود.

د رادامه این مراسم از کارمندان نمونه و واحد HSE تقدیر به عمل آمد.

 

 

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 26 خرداد 1399 12:08