دوشنبه, 23 دی 1398 05:12

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی

به گزارش روابط عمومی، جلسه تودیع و معارفه مدیریت عامل شرکت با حضور مدیران سازمان بنادر و دریانوردی، مدیران عامل مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت سرمایه گذاری امین، شرکت نگین سبز، و سایر شرکت ها و هیأت مدیره و مدیران شرکت هدایت کشتی خلیج فارس برگزار گردید

 در این جلسه ابتدا آقای عنایت شعار مدیرعامل محترم شرکت امین بنادر ایرانیان ضمن تشریح وضعیت شرکت هدایت کشتی در سالهای گذشته و روند رو به رشد آن در طی این مدت، برای آقای کاپیتان مرادی آرزوی موفقیت بر لزوم همکاری با مدیر عامل جدید تاکید نمودند.

در ادامه جناب آقای حاج کریم مدیرعامل محترم مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی نیز از زحمات آقای کاپیتان مرادی و همکاران شان در شرکت هدایت کشتی تشکر و برای جناب آقای نیکنام توفیق در ادامه راه را آرزو نمودند.

آقای کاپیتان نخلی رئیس هیأت مدیره شرکت هدایت کشتی نیزضمن تقدیر از تلاش ها و زحمات آقای کاپیتان مرادی، عملکرد دو ساله هدایت کشتی را خوب و مطلوب توصیف نمودند و برای جناب آقای نیکنام نیز در رسیدن به اهداف شرکت آرزوی موفقیت کردند.

آقای کاپیتان نیکنام مدیرعامل جدید شرکت ضمن برشمردن سوابق مدیریتی و کاری خود، برنامه ها و راهبردهای مدنظر در شرکت برای رسیدن به اهداف مطلوب ومورد نظررا توجه به نقش منابع انسانی و فناوری و کسب رضایت سهامداران دانست و به عنوان مهمترین اهداف برای کار آینده شرکت مورد تاکید قرار دادند و از زحمات آقای کاپیتان مرادی  در هدایت شرکت در دوران مدیریت شان  تشکرنمودند

آقای دکترحمید رضا دهقانی عضو هیدت مدیره شرکت هدایت کشتی نیز ضمن بر شمردن عملکرد شرکت طی دوره مدیریت آقای کاپیتان مرادی برای ایشان موفقیت و برای آقای نیکنام نیز در ادامه راه توفیق در رسیدن اهداف عالیه شرکت با حضور و کمک تمامی سهامداران را خواستار شدند

در ادامه جلسه آقای عباس نژاد معاون محترم مدیر کل امور دریایی سازمان بنادرو دریانوردی در خصوص سیاست ها و کمک های سازمان و راهبرد ها و خط مش های جدید سازمان بنادر و دریانوردی و تغییرات در شرکت ها مطالبی را بیان نمودند و از کاپیتان مرادی دردوره مدیریتشان تشکر نمودند.

همچنین در ادامه نمایندگان سهامداران و بازنشستگان طی سخنانی ضمن تشکر ازآقای کاپیتان مرادی برای آقای کاپیتان نیکنام آرزوی موفقیت نمود.

آقای کاپیتان مرادی ضمن تشکر از مدیران و همکاران خود در شعب و دفتر مرکزی و بر شمردن نقاط قوت دوره مدیریت خود،  و حل شدن بسیاری از مشکلات شرکت در طی دو سال گذشته، اهم فعالیت های انجام شده در مسائل فنی، مالی و عملیاتی و حضور شرکت در بازار های جدید را به عنوان شاخص ترین آنها اعلام نمودند و برای آقای نیکنام در ادامه راه آرزوی موفقیت نمودند.

در انتهای مراسم از زحمات آقای کاپیتان مرادی قدردانی گردید.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 دی 1398 06:14