چهارشنبه, 13 آذر 1398 08:04

لوح سپاس شعبه بوشهر شرکت هدایت کشتی خلیج فارس

به گزارش روبط عمومی شرکت در دیدار جناب آقای کاپیتان ارجمند زاده مدیر کل محترم بندر بوشهر با مدیران و کارکنان شعبه بندر بوشهر شرکت هدایت کشتی خلیج فارس ضمن تقدیر از عملکرد آن شعبه لوح سپاسی به جناب آقای کاپیتان قوسی مدیریت محترم شعبه اهدا گردید.

 

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 13 آذر 1398 08:04