یکشنبه, 23 تیر 1398 09:54

درسال1398 نیز به تلاش خود برای سربلندی و موفقیت شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس ادامه خواهیم داد.

درسال 1398 نیز به تلاش خود برای سربلندی و موفقیت شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس ادامه خواهیم داد.

به گزارش روابط عمومی ، آقای کاپیتان امیر حسین مرادی نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت در پیامی  برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه را که با حضور اکثریت سهامداران در تاریخ 18 تیر سال 98 برگزار شد، نتیجه عملکرد نیروهای تلاشگر شرکت  خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس در سراسر بنادر  کشور دانسته و تصویب صورت هاي مالي شرکت درمجمع عمومي عادی سالیانه که به گونه‌ای بی‌سابقه با ابراز رضایت و تحسین سهامداران و سایر دستگاهای مرتبط همراه شد را حکایت از نشاندن مُهر تاییدی برعملکرد شرکت که بدون حمایتهای  بی دریغ سهامداران و زحمات پرسنل، راهنمایان و مدیران و اعضای هیات مدیره بدست نمی آمد.

در ادامه ایشان  ضمن تشکر از کلیه اعضای خانواده بزرگ شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس در سراسر کشور، آرزو نمودند که باهمت و دقت فراوان به تداوم فعالیت با انگیزه خدمت ، پیشرفت  و کمک به صنعت دریانوردی کشور با تمام توان سال 1398 را نیز با سربلندی طی نمائیم.

 

 

DSC 0133

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 31 تیر 1398 04:46