چهارشنبه, 11 ارديبهشت 1398 06:21

پیام کاپیتان امیرحسین مرادی در روز جهانی کارگر

همکاران گرامی در شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس

کارگران از ارزشمندترین طبقه جامعه هستند که چرخ عظیم جامعه را با دست توانای خود به حرکت و چرخش در می آورند. 11 اردیبهشت هر سال یادآور تلاش و زحمت همکارانمان در جای جای شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی می باشد کسانی که با تمام توان  و تلاش به جامعه دریانوردی  و گردش چرخه اقتصاد کشور کمک می نمایند.

ضمن عرض تبریک فرارسیدن روز کارگر امیدواریم که شما همکاران گرامی با کوشش خود در سرفرازی ایران اسلامی همواره سلامت، موفق و پیروز باشید.

 

شایان ذکر است کارکنان ذیل به عنوان کارمند نمونه شرکت هدایت کشتی خلیج فارس انتخاب شدند و طی مراسمی از ایشان تقدیر به عمل آمد:

نام و نام خانوادگی کارمند نمونه

محل فعالیت

 

آقای حسین شولی

شعبه بندر امام (ره)

آقای علی رضاکربلایی

شعبه بندر امام (ره)

آقای علی تاجیک

شعبه بندر شهید رجایی

آقای عظیم تاج فیروز

شعبه بندر شهید رجایی

آقای صادق اندیشمند

شعبه بندربوشهرو عسلویه

آقای جواد علیزاده

شعبه بندربوشهر و عسلویه

آقای سعید پیش سرائیان

شعبه بندرنوشهر

آقای محمد کربلیوند

شعبه بندرخرمشهر

آقای محمد طورچی مقدم

شعبه بندرانزلی

آقای اکرم ناروئی خواه

شعبه بندرچابهار

آقای محمد تقی روشنعلی

شعبه بندر امیرآباد

آقای علی لطفی

دفتر مرکزی

آخرین ویرایش در یکشنبه, 09 تیر 1398 08:35