پرداخت سود سهام سال 1396 به سهامداران شرکت

دکتر حمید رضا دهقانی عضو هیأت مدیره و معاون مالی و منابع انسانی  شرکت هدایت کشتی اعلام کردند با توجه به مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه 1396 پرداخت سود سهام به سهامدارانی که در سامانه ی شرکت نسبت به تکمیل اطلاعات حساب خود اقدام نموده اند، پرداخت گردید.ضمناً ایشان از کلیه ی سهامدارانی که تاکنون نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه ی سهام شرکت اقدام نکرده اند درخواست نمودند که در انجام آن تسریع نمایند تا نسبت به پرداخت سود سهام آن ها اقدام مقتضی صورت پذیرد.

 11313