اخبار

سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) برای اولین بار روز 18 می (28 اردیبهشت) هر سال را به عنوان روز بین المللی بانوان در فعالیت های دریایی مطرح نموده و در این روز توجه ویژه ای به نقش و حضور بانوان در زمینه های مختلف دریایی در ساحل و بر روی…
امروز سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 طی مراسمی  با حضور اعضای هیأت مدیره و تعدادی از کارکنان شرکت  جناب آقای داوود رضایی به عنوان عضو هیأت مدیره و معاون منابع انسانی و مالی شرکت هدایت کشتی خلیج فارس منصوب گردیدند و از زحمات جناب آقایان نیکنام و بریدانی تقدیر و…
به گزارش روابط عمومی طی مراسمی  با حضور رئیس محترم هیأت مدیره؛ جناب آقای قادری و مدیرعامل محترم  موسسه صندوق پس انداز کارکنان؛ جناب آقای حاج کریم ، در تاریخ 25 اردیبهشت 1401، جناب آقای حسین صاحبی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت هدایت کشتی خلیج فارس انتخاب گردیدند و…
پهلودهی کشتی RO-RO با محموله حمل 66 دستگاه کامیون توسط راهنمایان و شناورهای شرکت هدایت کشتی خلیج فارس شعبه بندر نوشهر در تاریخ 1401/2/11      
به منظور هماهنگی با مسئولین بندر چابهار و نظارت بر وظایف و تکالیف شرکت هدایت کشتی خلیج فارس نشست مشترک با مدیر کل محترم بندر چابهار جناب آقای دکتر آقایی و معاونین محترم آن بندر برگزار گردید و در رابطه با نحوه فعالیت شرکت هدایت کشتی خلیج فارس و ضرورت…
صفحه1 از12